Jäsenhuone|TyöhuoneToimihenkilöt

Henkilökuvat

Henkilökuvia seurassa vuosien varrella vaikuttaneista pelaajista, valmentajista ja seuratyöntekijöistä laadittiin alun pitäen keväällä ja kesällä 2014 seuran 50-vuotisjuhlajulkaisua varten, jolloin niitä laadittiin yhteensä 11 kpl. Tällä hetkellä henkilökuva löytyy seuraavista janpalaisista:

 

Reijo Salmi

Hannu Nyman

'79-tytöt

Peter Hollming

Esa Saloniemi

Harri Suhonen

Mark-Leo Waite

Petri Kuusinen

Joonas Immonen

Tero Sintonen

Antti Pynnönen

 

 

Henkilökuvagalleria ei ole suinkaan vielä valmis vaan sitä täydennetään sitä mukaa kun uusia henkilökuvia saadaan valmiiksi. Seuraavaa siis odotellessa...

 

Reijo 'Repa' Salmi

Seuratyöntekijä vailla vertaa. Liittyi vuon-

na '66 10-vuotiaana seuran vasta perustet-

tuun poikajalkapalloiluryhmään. Pelasi

seuran D- ja C-juniorijoukkueissa mutta

pelaajaura vaihtui juniorivalmentaja-

uraan jo 18-vuotiaana vuonna '74. Val-

mensi sn jälkeen lukuisia juniori- ja nap-

pulajoukkueita aina vuoteen '06 asti. Vii-

meisenä pestinä '92-syntyneiden poikien

joukkue, joka mm. osallistui vuonna '03

Tanskassa järjestettyyn suureen kansain-

väliseen Dana-Cup turnaukseen. Liittyi

vuonna '74 seuran varainhankintatiimiin,

jossa toimi ensin Tuomen Timon ja sitten

Kiminkisen Hannun oikeana kätenä useis-

sa eri tehtävissä vuoteen '97 asti. Otti tä-

 

män jälkeen vuonna '98 päävastuun pa-

perinkeräyksestä ja Turengin markkinoi-

den järjestämisestä vetäen näitä toimin-

toja aina vuoteen '06 asti. Komennettiin

vuonna '76 varusmiespalveluksen aika-

na erotuomarin peruskurssille, josta al-

koi aina vuoteen '00 kestänyt 25-vuoti-

nen erotuomariura, jonka aikana myös

Kakkosen ja Kolmosen pelit tulivat tu-

tuiksi. Toimi seurassa 40 vuoden ajan ja

on tehnyt Tuomen Timon jälkeen suu-

rimman työn seuran eteen ja hyväksi.

Tulisieluinen luonne, jota herkempi ih-

minen saattaa helposti jopa peljästyä...

Alkuun                                          mlw kesä 2014

Peter 'Pultti' Hollming

Retuperän lahja jalakpalloilevalle maa-

ilmalle. Peloton laitapuolustaja, jolla

kuitenkin ainainen pilke silmäkulmassa.

Aloitti jalkapalloilun seuran vuonna '66

perustamassa poikaharjoitteluryhmässä

10-vuotiaana vuonna '67. Varsinainen

peliura alkoi seuraavana vuonna seuran

samana vuonna prustamassa D-juniori-

joukkueessa. Vietti kesänsä Vanhalla

Liinalammella uiden ja pudotusta pal-

jain jaloin pelaten. Omaksui tämän myö-

tä mm. täydellisyyttä hipovan potkutek-

niikan. Nousi seuran edustusjoukkuee-

seen 17-vuotiaana, jossa pelasi myös isä

Jimi ja vanhempi veli Kalle. Ei kaihtanut

pelikentillä koskaan koviakaan tilanteita,

jonka seurauksena koki usein pahojakin

 

kolhuja mm. pään ja polvien alueilla.

Pelasi seuran edustusjoukkueessa yhtä-

jaksoisesti aina vuoteen '92 asti, jonka

jälkeen siirtyi seuran KKI-35 joukkueen

pelaajaksi. Pelasi KKI-joukkueessa yh-

täjaksoisesti aina vuoden '13 toukokuu-

hun asti, jonka jälkeen oli kovien pol-

visärkyjen takia pakotettu ripustamaan

pelikengät naulaan. Pelasi seuran edus-

tusjoukkueessa kolmena eri vuosikym-

menenä ja on edustanut seuraa kuute-

na eri vuosikymmenenä. Yhtäjaksoisen

JanPa-pelaajauran pituus 46 vuotta +

yksi ottelu mikä on ennätys, jota tullaan

tuskin koskaan rikkomaan.

Alkuun                                           mlw kesä 2014

 

Mark-Leo Waite

Ensimmäinen mamu joka viihtyy parhai-

ten kaikilla vasemman sivustan pelipai-

koilla. Liittyi vuonna '70 11-vuotiaana

seuran D-juniorijoukkueeseen. Loukka-

si Vanhalla Liinalammella oikean jalka-

teränsä ja opetteli toipilasaikana vasen-

jalkaiseksi. Nousi seuran edustusjoukku-

eeseen 17-vuotiaana vuonna '76. Piti va-

rusmiespalveluksen ja opiskelujen takia

seurajalkapalloilusta taukoa vuosina '79-

'88, jonka jälkeen palasi seuran edustus-

ja M2-joukkueiden pelaajaksi vuosiksi

'89-'93. Siirtyi pelaamaan seuran KKI-

joukkueeseen vuonna '94, jossa on pe-

lannut viime vuosina akillesvaivojen ta-

kia lähinnä maalivahtina. Veti '85-synty-

neiden poikien joukkuetta vuodesta '95

aina vuoteen '02 asti, jonka jälkeen jouk-

 

kue siirtyi Pallo-Exodukseen futsalia pe-

laamaan. Veti seuran edustusjoukkuetta

vuosina '99-'00, jolloin joukkue koki vielä

kerran uuden kevään. On vetänyt seuran

KKI-joukkuetta vuosituhannen vaihteesta

lähtien. Perusti Pallo-Exoduksen vuonna

'03, mikä on mahdollistanut futsalin har-

rastamisen kunnassa aina näihin päiviin

saakka. Toimi seuran sihteerinä vuosina

'95-'99 ja taloudenhoitajana vuosina '00-

'01. On toiminut erotuomarina vuosituhan-

nen vaihteesta lähtien erityisosaamisalu-

eena paitsiosääntö ja sen tulkinta. Pelasi

seuran edustusjoukkueessa neljänä eri

vuosikymmenenä ja on toiminut seurassa

nyt yhteensä 35 vuoden ajan.

Alkuun                                              mlw kesä 2014

 

Tero Sintonen

Pisimmälle jalkapalloilun saralla eden-

nyt tunnollinen ja muutenkin kaikin puo-

lin esimerkillinen JanPa-kasvatti. Viihtyy

ja hallitsee kaikki keskiakselin pelipaikat

topparista kärkipelaajaan. Aloitti jalka-

palloilun seuran E-junioreissa vuonna

'69. Siirtyi HPK:n B-junioreihin 15-vuoti-

aana vuonna '75. Nostettiin HPK:n edus-

tusjoukkueeseen (Kakkonen/Kolmonen)

heti seuraavana vuonna. Siirtyi Kuopion

Kopareiden SM-sarjajoukkueeseen vuon-

na '80 ja pelasi siellä runkopelaajana

aina vuoteen '87 asti pelikavereinaan

mm. Keith 'Keke' Armstrong. Pelasi Ko-

parikauden jälkeen mm. Lohjan Pallos-

sa, HPK:ssa, Turun Teräksessä ja FC Bo-

da:ssa (Kemiö). Pelasi myös vuonna '92

Turusta käsin yhden kauden seuran edus-

tusjoukkueessa.

 

On pelannut ikämiesikäisenä TPS:n eri

KKI-joukkueissa. Aloitti yhä jatkuvan

juniorivalmentajauran vuonna '94 ja on

nyt UEFA A-valmentajalisenssin haltija.

Valmentaa tällä hetkellä ÅIFK:n C15-

poikajoukkuetta. On kokenut Kopari-kau-

desta lähtien useita vaikeita reisi-vam-

moja vaikeimpana vasemman reisilihak-

sen irtoaminen KKI SM-turnauksessa.

Vaikeuksista huolimatta ura pelaajana

ja valmentajana on jatkunut siis jo yli 40

vuotta. On saavutustensa valossa aivan

omaa omaa luokkaansa seuran kasvat-

tien joukossa eikä ole näköpiirissä että

kukaan toinen seuran kasvatti yltäisi

edes lähelle Teron saavutuksia.

 

Terveisiä Turkuun...

Alkuun                                           mlw kevät 2014 

Hannu 'Moto' Nyman

Kahden lajin monitoimimies. Aloitti jalka-

palloilun seuran E-junioreissa vuonna '69

ja oli legendaarisen '63-syntyneiden ikä-

luokan keskeisimpiä pelaajia. Oli myös

lahjakas jääkiekkoilija ja pelasi juniorina

jääkiekkoa ensin JaPa:ssa ja sitten HP-

K:ssa. Pelasi jalkapalloa '80-luvun alussa

'63-ikäluokan perustamassa AC Kerubeis-

sa, '80-luvun puolivälissä HPK:ssa (Kakko-

nen) ja '90-luvun alussa seuran edustus-

ja M2-joukkueissa. Pelasi aikuisena myös

jääkiekkoa ensimmäisessä turenkilaisessa

aikuisten jääkiekkoseurassa Janakkala

Hockey Team:ssa, jossa toimi myös edus-

tusjoukkueen monivuotisena kapteenina.

Toimi pelaajauransa jälkeen ensi erotuo-

marina ja seuran johtokunnan jäsenenä

sekä myöhemmin 2000-luvulla poikiensa

Villen ('92) ja Roopen ('95) joukkueiden

 

joukkueenjohtajana ja apuvalmentajana.

Toimi vuonna '11 Tervakosken Padon

edustusjoukkueen joukkueenjohtajana,

jonne Roope-poika oli siirtynyt pelaa-

maan. Koki helmikuussa '12 vakavan ai-

voinfarktin mutta selvisi siitä kuin ih-

meen kautta. On kuntoutunut siitä läh-

tien perheensä ja käsittämättömän laa-

jan ystäväpiirinsä tukemana. Ystäväpiiri

järjesti mm. kesällä '12 Liinalammen

kentällä miehen kuntoutustyön hyväksi

hyväntekeväisyystapahtuman, johon otti

osaa satoja ihmisiä paitsi Turengista

myös Tervakoskelta, Hämeenlinnasta ja

Riihimäeltä. Moton kuntoutus on eden-

nyt hyvin ja mies onkin palannut perus-

tamansa kuljetusliikkeen johtoon. Hyvä

Moto!

Alkuun                                            mlw kesä 2014

Esa 'Sasa' Saloniemi

Positiivisuuden perikuva, joukkueheng-

en jättiläinen ja brasilialaisen jalkapal-

loilun vankkumaton kannattaja. Laajal-

la säteellä liikkunut tekninen pelinteki-

jä, joka taisi myös maalinteon. Kunnos-

tautui myös tenniksen pelaajana (use-

ampikertainen Kunnanmestari). Aloitti

jalkapalloilun seuran E-junioreissa 8-

vuotiaana vuonna '69. Nousi seuran

edustusjoukkueeseen 16-vuotiaana

vuonna '77. Kutsuttiin HPK:hon (Kakko-

nen) vuonna '80. Edusti HPK:ta  kolmen

vuoden ajan, jonka jälkeen palasi ta-

kaisin Turenkiin kavereidensa perus-

tamaan likilegendaariseen AC Keru-

beihin. Siirtyi edelleen vuonna '86 seu-

ran edustusjoukkueeseen, joka oli juu-

ri noussut ensimmäistä kertaa Kolmo-

seen. Toimi edustusjoukkueen kulta-

kautena '89-'95 (Nelonen/Kolmonen)

joukkueen kapteenina ja henkisenä

johtajana. Siirtyi vuonna '96 Padon

KKI-35 joukkueeseen, jolloin joukkue

 

vei Tampereen piirin Piirinmestaruuden

Ilveksen ym. nenän edestä. Palasi vuo-

siksi '98-'99 seuran KKI-35 joukkueseen,

mutta sai sitten vuonna '00 39-vuotiaana

kutsun pelaamaan FC Hml:n kakkosjouk-

kueeseen (Kolmonen), jossa viihtyi aina

vuoteen '02 asti. Pelasi viimeisen viralli-

sen ottelunsa syksyllä '02 Hangon KKI-35

SM-kisoissa, jotka olivat miehen järjes-

tyksessä neljännet SM-kisat. Toimi vuon-

na '02 myös seuran edustusjoukkueen

valmentajana. Pelasi seuran edustus-

joukkueessa neljänä eri vuosikymmene-

nä. Voidaan pitää seuran tähän saakka

merkittävimpänä miespelaajana etenkin

poikkeuksellisen hyvänä joukkuehengen

luojana. On viihtynyt futisuran jälkeen

golf-viheriöillä vanhojen pelikavereiden

kanssa välillä vanhoja pelireissujakin

muistellen.

Alkuun                                            mlw kesä 2014

 

Petri 'Sohwa' Kuusinen

Lähes Aleksei Rumbinin veroinen maali-

vahtilegenda, joka aloitti pelaajana seu-

ran E-junioreissa 10-vuotiaana vuonna

'79. Pelasi pääasiallisesti kentällä aina

vuoteen '82 asti, jonka jälkeen siirtyi lo-

pullisesti tolppien väliin maalivahdiksi.

Nostettiin seuran edistusjoukkueen har-

joitteluvahvuuteen 16-vuotiaana vuonna

'85 ja edustusjoukkueen ykkösmaalivah-

diksi vuonna '88. Siirtyi Härmään ykkös-

maalivahdiksi vuonna '91. Palasi takai-

sin seuran edustusjoukkueen ykkösmaa-

livahdiksi vuonna '97 ja pelasi siinä aina

joukkueen keväällä '13 tapahtuneeseen

hajoamiseen asti. On pelannut seuran

KKI-joukkueessa vuodesta '04 lähtien

sekä maalivahtina että kenttäpelaajana.

 

 

On pelannut seuran edustusjoukkueessa

neljänä eri vuosikymmenenä ja ollut

seurassa pelaajana jo 30 vuoden ajan.

Valmensi '94-'95 syntyneiden tyttöjen

joukkuetta vuosina '04-'09. On valmen-

tanut Naisten uutta joukkuetta syksystä

'09 lähtien. On ollut johtokunnan jäse-

nenä vuodesta '08 lähtien ja toiminut

siitä lähtien myös seuran valmennus-

ja futsal-vastaavana. On ollut uuden

Miesten joukkueen toisena joukkueen-

johtajana ja isähahmona vuodesta '13

lähtien. Räiskyvä persoona joka suo-

sii sekä valmentajana että pelaajana

Saksan maajoukkueen tunnetuksi teke-

mää Donner und Blitzen -pelitapaa.

Alkuun                                            mlw kesä 2014

Antti Pynnönen

Pisimmälle maalivahtina edennyt reipas

ja hyväkäytöksinen JanPa-kasvatti. Aloit-

ti jalkapalloilun seuran F-junioreissa '80-

luvun alussa. Nostettiin edustusjoukkueen

harjoitteluryhmään 16-vuotiaana vuonna

'89. Siirtyi vuonna '93 varusmiespalveluk-

sen jälkeen FC Hämeenlinnaan (Kolmo-

nen). Muutti seuraavana opiskelujen ta-

kia Joensuuhun ja värvättiin saman tien

paikallisen JiiPee:n (Kakkonen) ykkös-

maalivahdiksi. Pelasi vusina '95-'96 Jout-

senon Kultsussa (Ykkönen) ja vuosina '96-

'98 Varkauden VarTP:ssä (Ykkönen). Han-

kittiin vuosiksi '99-'00 Kotkan TP:n SM-sar-

jajoukkueen vastuumaalivahdiksi.

 

Pelimäärää tosin rajoitti kyynärpää- ja

nilkan nivelsidevammat. Siirtyi vuonna

'01 FC KooTeePee:hen (Kakkonen), jos-

sa valmentajana hääri muuan Pasi Rau-

tiainen. Jäähdytteli vuosina '02-'03 KT-

P:ssä (Kolmonen). Varsinainen peliura

päättyi tällöin kaksosten Roope ja Ida

syntymään. Oli vuosina '05-'06 FC Koo-

TeePee:ssä (SM-sarja) maalivahtival-

mentajana. On toiminut vuodesta '10

lähtien Kotkan Nappuloiden Mussalon

Vireen '03-syntyneiden - ja samalla kak-

sosten - valmentaja-isänä.

 

Terveisiä Kotkaan...

Alkuun                                           mlw kevät 2014

'79-tytöt

Seurassa on ollut lyhytaikaista tyttötoi-

mintaa jo '70-luvun lopulla sekä '80-lu-

vun puolivälissä. Seuran nykyään vah-

va tyttötoiminta sai kuitenkin alkunsa

vuonna '92 Stoltin Veikon perustaessa

joukkueen '79-syntyneille tytöille. Ky-

seisestä joukkueesta muodostui seuran

historiassa ainutlaatuinen sillä se toimi

yhtäjaksoisesti Veksin vetämänä peräti

20 vuoden ajan aina syksyyn '11 saakka.

Näin pitkä toiminta-aika on suomalai-

sessa tyttö/naisjalkapalloilussa äärim-

mäisen harvinaista etenkin kun otetaan

huomioon, että joukkueen pelaajiston

vaihtuvuus oli varsin vähäistä - valtaosa

pelaajista oli mukana vähintään 10 vuot-

ta. Pisimpään joukkueen mukana ollut

pelaaja oli kevytjalkainen laitapuolusta-

ja Hanna Metsä-Eerola joka liiittyi jouk-

kueeseen 13-vuotiaana vuonna '93 ja

 

 

pelasi siinä aina joukkueen toiminnan

päättymiseen saakka, yhteensä siis 19

vuotta. Joukkue oli myös kantahämä-

läisen naisfutsalin pioneerijoukkue ja

se ylsi vuosituhannen vaihteessa aina

SM-lopputurnaukseen asti, jossa se ko-

ki harmillisen tappion pronssiottelussa.

Joukkue osallistui myös Broilers nimi-

senä useana vuotena suopotkupalloi-

lun ja umpihankifutiksen epävirallisiin

MM-kisoihin, joista tuli myös menetys-

tä (mm. umpihankifutiksen kolminker-

tainen maailmanmestari). Vaikka jouk-

kueen virallinen toiminta on päättynyt

jo vuosia sitten, joukkueen pelaajat ko-

koontuvat yhä yhteen erilaisten tapah-

tumien merkeissä, kuluneena vuotena

mm. Naantalin kesässä kesäkuussa...

Alkuun                                       mlw kevät 2014

 

Harri Suhonen

Moision Pirlo. Puolustuksen edessä ope-

roiva tarkkasyöttöinen ja rauhallinen pe-

lintekijä, joka aloitti jalkapalloilun seuran

legendaarisessa '88-syntyneiden poikien

joukkueessa 8-vuotiaana vuonna '96.

Muutti vuonna '00 Saloniemeltä ostettuun

omakotitaloon pitkän maalipotkun päähän

Moision kentästä ja viihtyi kesäisin sen jäl-

keen siellä veljiensä Ossin ja Jukan kanssa

aamusta iltaan jalkaplloa pelaten. Pelasi

seurassa aina vuoteen '04 asti, jonka jäl-

keen siirtyi Hakan B-junioreihin seitsemän

muun kasikasin kanssa ja kävi Valkeakos-

kella treeneissä ja peleissä Turengista kä-

sin. Palasi vuonna '06 muiden kasikasien

 

kanssa takaisin Janakkalaan ja Tervakos-

ken Padon M2-joukkueeseen, missä tuol-

loin pelasi myös paljon muitakin seuran

entisiä junioreita. Siirtyi vuonna '07 HJS:n

A-junioreihin ja pääsi 19-vuotiaana pelaa-

maan myös ensimmäiset Ykkösen pelinsä

FC Hämeenlinnan väreissä. On kuulunut

siitä lähtien FC Hml:n edustusjoukkueen

runkopelaajiin toimien mm. joukkueen

kapteenina vuosina '12-'13. Kohtasi vuon-

na '13 Härmässä pelanneen Jukka-veljen-

sä kolmasti Kakkosen paikalliskamppai-

luissa. Pelaa veljiensä tavoin aina onnen-

numerolla 17...

Alkuun                                               mlw kesä 2014

Joonas Immonen

Pitkäpotkuinen maalivahtilupaus, joka

aloitti jalkapalloilun seurassa 5-vuotiaa-

na vuonna '02 ja pelasi seuran '97-synty-

neiden poikien joukkueessa aina 13-vuo-

tiaaksi asti. Harrasti kymmenvuotiaasta

lähtien myös aktiivisesti jääkiekkoa HP-

K:ssa mutta päätti kesällä '10 keskittyä

pelkästään jalkapalloiluun ja siirtyi sa-

malla HJS:n C14-poikien kilpajoukkuee-

seen. Sai näinä vuosina myös paljon li-

sävalmennusta isältään Jounilta Pirtti-

mäen urheilupuistossa käydyissä erityis-

treeneissä. Nousi vuonna vuonna '13 15-

vuotiaana HJS:n A-poikien akatemia-

joukkueeseen. Kutsuttiin toukokuussa

'14 maalivahtien loukkaantumisongelmi-

 

en takia FC Hämeenlinnan vastuumaali-

vahdiksi ja pelasi tuolloin ensimmäisen

Kakkosen ottelunsa Vaassa sarjakärki

VIFK:ta vastaan. Pelasi loppukauden ai-

kana eniten pelejä FC Hml:n veräjänvar-

tijana. Oli kesäkuussa '14 hyvin näytöin

mukana Valkeakosken Hakan edustus-

joukkueen harjoitusryhmässä ja on täy-

sin mahdollista, että nuori mies pelaa

ensi kaudella Hakan väreissä. Onko

Joonas seuraava JanPa-lähtöinen SM-

sarjamaalivahti Pynnösen Antin ja Olli-

kaisen Jarkon jälkeen. Sen aika näyttää

mutta toivotetaan joka tapauksessa nuo-

relle miehelle onnea ja menestystä!

Alkuun                                            mlw kesä 2014